ВСІ

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

В російській мові існує цілий ряд неперекладних слів, до яких складно підібрати точні іноземні аналоги. Безумовно, у кожного з них є близькі синоніми в інших мовах. Ось тільки для того, щоб пояснити тонкі відтінки значень, незрозумілі носіям інших культур, часом потрібні цілі словникові статті. Найбільш повне дослідження таких лингвоспецифических слів російської мови належить австралійському досліднику польського походження Ганні Вежбицкой.

Ми в woman.net.ua знаємо як мінімум 13 таких слів. Деякі з них позначають специфічно російські предмети або явища, інші характеризують споконвічно російський менталітет, а треті змушують замислитися: як іноземці взагалі без них обходяться?

1. Істина

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Дивно, але ні в одній мові світу немає точного аналога російського слова «істина». У нашій мові воно є так званим «ключовим словом», то є ключем до розуміння національної культури. Деякі мови синонимируют істину і правду: французьке verite, англійське truth, німецьке Wahrheit можуть переводитися на російську мову двояким чином: і як «істина», і як «правда». Інші культури вдаються до синонімів, доповнюючи їх епітетами: описують істину як вищу правду, об’єктивний і не залежить від природи дійсність і т. д.

Навіть в мовах, на перший погляд мають точний аналог російської “істини”, при детальному аналізі виявляються тонкі, але суттєві смислові відмінності. Як зазначає Ганна Вежбицкая, в сучасній російськомовному середовищі концепт істини служить вищим моральним ідеалом, а пошуки істини – найважливішої складової культури. А ось деякі східні суспільства взагалі не беруть істину під увагу – їм цілком достатньо правди.

Цікаво, як же пояснити іноземцю прислів’я «Істина хороша, та й правда не худа»?

2. Душа

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

«Душа» – ще одне ключове слово російської мови, що становить цілий фразеологічний корпус, простіше кажучи, входить до складу багатьох прислів’їв. На перший погляд може здатися, що вже це слово можна дослівно перекласти на будь-яку мову – хоч на англійську (soul), хоч на грузинський (სული [suli]). Однак те ж грузинське «сули» – це ще і «дух». А на англійську «дух» можна перекласти і як spirit, і як mind – тобто близьким стає ще й поняття «розум». Порівняйте: російське вираз «на душу населення» в західноєвропейських мовах вживається як калька з латини – per capita, що буквально означає «на голову».

Слова, які в різних мовах позначають одне і те ж, називаються лінгвістичними универсалиями. «Душа» лінгвістичної универсалией тільки здається – на ділі ж у кожній мові душа, дух, розум, плоть, тіло розділяються по-різному, і у слів, їх позначають, з’являються різні відтінки смислів. Згідно з дослідженнями, в російській мові саме душа є ключовим словом для розуміння культури. Це не означає, що інші світові мови в чомусь поступаються російській – просто вони мають інші, свої власні ключові слова і смисли.

3. Туга

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Ще один специфічний російський концепт, який доводить, що погляди наших співвітчизників спрямовані всередину, в сферу індивідуального. Для носіїв російської мови «туга» – це духовне страждання без конкретної причини. Найближчі англійські синоніми (наприклад, melancholy) не можуть передати всі смислові нюанси туги – про це писав ще Володимир Набоков. Іноземцям, які вивчають російську мову, буває складно вловити відтінки слова «туга» і зрозуміти, чим вона відрізняється, наприклад, від знаменитої пушкінській «російської нудьги».

4. Інтелігенція

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Слово «інтелігенція», хоч і походить від латинського кореня, але ніде в світі не вживалося аж до XIX століття. А потім перейшло в західні мови саме з російської. Тепер практично весь світ сприймає слово intelligentsia як типово російський концепт, застосовуваний для позначення утворених людей.

У своїх щоденниках письменник Сергій Довлатов посилається на іншого письменника: «Володимир Набоков, роками читаючи лекції в університеті Корнелла юним американським славистам, бився в спробах пояснити їм „своїми словами“ суть неперекладних російських понять – „інтелігенція“, „вульгарність“, „міщанство“ і „хамство“. Кажуть, з „інтелігенцією“, „вульгарністю“ і „міщанством“ він зрештою впорався, а ось розтлумачити, що означає слово „хамство“, так і не зміг».

5. Вульгарність

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Слово «вульгарний» і його похідні («вульгарність», «пошляк» і т. д.) в широкий ужиток увів все той же Володимир Набоков. За його словами, ні в одному із знайомих йому європейських мов немає слова, настільки точно изобличающего поширений громадський порок.

Слово «вульгарність» передбачає наявність помилкових цінностей, які підлягають осміянню і поваленню. Причому ці цінності зазвичай успішно маскуються і розпізнати їх під силу тільки високодуховним людям.

На думку Набокова, англійські аналоги «вульгарності» («вульгарність», «пересічність») неадекватні, оскільки не спрямовані на викриття, виставляння напоказ або засудження усякого роду «дешевки». Тому «вульгарність» також можна вважати специфічно російським концептом.

6. Тикати

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Тикати – значить використовувати по відношенню до співрозмовника звернення на “ти”, хоча правила етикету вимагають звертатися на “ви”. Тикати – значить навмисно принижувати і ображати співрозмовника.

Наявність дієслова «тикати» обумовлено не тільки тим, що в російській мові розрізняються звернення на “ти” і на “ви” – такі ж відмінності є в німецькій та багатьох інших світових мовах. Але німецьке duzen позначає просто «звертатися на „ти“» на відміну від siezen «звертатися на „ви“». У duzen немає наміру образити співрозмовника – як можна сказати і про героїні Пушкіна, яка «порожнє ви серцевим ти … обмолвясь замінила», що вона стала тикати співрозмовнику.

Найближчий англійський аналог російського «тикати» – «звертатися фамільярно» – має набагато ширше значення. А чеське вираз muzeme se tykat?, звучить майже як калька з російської, позначає лише прохання перейти на ти – в ньому немає бажання образити чи зачепити співрозмовника.

Як зазначає Ганна Вежбицкая, дієслово «тикати» – ще одне лингвоспецифическое слово, яке характеризує мовну поведінку російськомовних людей. Носіям інших мов такі дії не властиві.

7. Негідник, мерзотник, негідник

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

В іноземних мовах зазвичай набагато менше слів для позначення людей, що не відрізняються високими моральними якостями. На перший погляд синонімічні слова «падлюка», «мерзотник» і «негідник» мають тонкі значеннєві розходження (негідник – підла людина, вселяє презирство; мерзотник – підла людина, вселяє огиду; негідник – підла людина, вселяє обурення). Пояснити ці відмінності носіями інших культур може бути дуже важко.

8. Бездар

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Для російської мови концепція бездарності є особливо значущою, тому для позначення людини, позбавленої таланту або дарунка, вживаються не тільки слова «бездарність» або «бездарний», але і лингвоспецифическое «нездара», створене поетом Ігорем Северянин. До речі, спочатку слово мало жіночий рід і наголос на останній склад: «знахабніла нездара».

9. Промисел

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

В російській мові у слова «промисел» цілих 5 значень: він може бути і художнім, і ремісничим, і кустарним, і мисливським, так само називають і дрібні підприємства. В іноземних мовах для позначення кожного з цих смислів може знадобитися окреме слово.

До речі, передбачається, що «промисел» увійшов у російську мову завдяки письменнику Н. М. Карамзіним.

10. Засудження

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Осуд – ще одна специфічно російська тенденція. На думку дослідників, цей тренд відображається у цілому ряді російських слів і виразів, оскільки носіям російської культури властиво висловлювати абсолютні моральні судження і пов’язувати їх з емоціями. Іноземцям така тенденція невластива, тому дієслово «засуджувати» неможливо перекласти з російської дослівно. Хоча, безумовно, в кожному іноземною мовою є свої аналоги засудження, які, втім, мають власну семантичною специфікою .

11. Стушуватися

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Слово «знітитися» з’явилося в російській мові завдяки Ф. М. Достоєвському. У буквальному сенсі воно означає «стати незрозумілим, розмитим» – англійське to blur в цьому випадку цілком підходить. А ось переносне, метафорична значення – «боятися ніяких земних справ, ніяковіти» (саме в зв’язці з “стушуватися”) – носіям інших мов зрозуміти важко. Дійсно, хіба боятися ніяких земних справ – значить стати незрозумілим?

Бонус № 1: один vs. friend

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Ще одне слово, яке тільки здається лінгвістичної универсалией. Російське «друг» і англійське friend насправді позначають різні відносини між людьми. Як відзначають дослідники, слово friend з часом «ослаб», зараз його краще переводити на російську як «приятель». Для позначення більш тісної і міцної дружби англійці використовують підсилювачі, наприклад close friend («близький друг»). Але навіть це значення значно слабше, чим «нерозлучні друзі» в російській. А концепція bosom friend (від bosom – «груди»), максимально близька за значенням до наших «нерозлучним друзям», в англійській вважається безнадійно застарілою.

Досліджуючи тонкі значеннєві розходження слів, вчені пояснюють різницю не тільки мов, але і менталітетів їх носіїв. Адже не тільки в російській, але і у всіх інших світових мовах існують свої лингвоспецифические, неперекладні слова. Їх семантичні відтінки насилу піддаються іноземцям, проте служать ключем до розуміння культур. Одна з найбільш значних робіт Ганни Вежбицкой так і називається: «Розуміння культур за посередництвом ключових слів».

Бонус № 2: glasnost and perestroika

13 російських слів, які важко пояснити іноземцям

Дивно, але слова babushka, sputnik, taiga, pogrom, perestroika, dacha, beluga і kvas є повноцінною частиною англійської мови і давно входять в англійські словники.

А як би ви пояснили значення цих слів своєму другові-іноземцю?

,

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ